Monthly Archives: November 2017

Nowy żłobek pod Warszawą skutecznie eliminuje stres u dziecka

Eliminowanie stresu dziecka wywołanego jego pobytem w żłobku, klubie malucha lub pod opieką opiekuna dziennego. Co zrobić aby dziecko chciało zostawać w placówce
i czuło się w niej bezpieczne i szczęśliwe
?

Dziecko idące do żłobka doświadcza rozłąki z rodzicami. Zmienia się dla niego otoczenie
i ludzie. Sale zabaw, zabawki i osoby wokół są nowe. Przebieg dnia również jest inny niż
w domu. Nowym doświadczeniem są zajęcia muzyczne, plastyczne, zabawy w grupie. Odmianę stanowi również wspólne spożywanie posiłków z dziećmi i próbowanie nowych potraw.

Wszystkie powyższe czynniki powodują u dziecka stres. Rolą rodziców oraz opiekunów
w placówce jest ułatwić dziecku proces adaptacji w żłobku. oraz przyczynić się
do wyeliminowania stresu u dziecka. Po stronie żłobka leży dołożenie wszelkich starań
, aby dziecko poczuło się w nim bezpieczne i szczęśliwe.

Zanim dziecko przyjdzie pierwszy raz do żłobka trzeba mu o tym opowiedzieć i zapewnić,
że zostanie z
niego odebrane. Zapoznajmy dziecko z placówką, zanim zacznie do niej uczęszczać. Pokażmy mu nowe zabawki, plac zabaw, miejsca odpoczynku i inne pomieszczania, w których będzie spędzał dzień. Pierwszym wizytom w żłobku powinni towarzyszyć rodzice. Ważnym elementem jest poznanie opiekunek przy rodzicach, wspólne ich przywitanie i pożegnanie. Rodzice podczas pierwszych wspólnych wizyt w żłobku
nie
muszą bawić się z dzieckiem – mogą być w pobliżu, dając tym samym wsparcie. Rodzice nie powinni przedłużać pożegnań, wracać się do dziecka po pożegnaniu czy zaglądać do sali po jej opuszczeniu. Opiekunowie i rodzice powinni poinformować dziecko kiedy rodzic odbierze je ze żłobka np. po danym posiłku czy po spaniu. Ilość wizyt dziecka z rodzicami
w żłobku powinna być zależna od stopnia zaadoptowania się dziecka.
Sukcesywnie powinno się wydłużać czas pobytu dziecka w placówce. Innym ważnym elementem ułatwiającym proces adaptacji jest pozwolenie dziecku na przyniesienie do placówki ulubionej zabawki. Zabawka będzie pocieszeniem w chwilach tęsknoty i ułatwi dziecku zasypianie podczas leżakowania. Postawa rodzica ma duże znaczenie w procesie adaptacji dziecka w żłobku. Pewne zachowania mogą zaburzyć proces adaptacji albo nawet zniszczyć to, co udało się osiągnąć. Rodzice nie powinni przy dziecku płakać. Takim zachowaniem rodzic stwarza sytuację zagrożenia dla dziecka. Rodzice nie powinni okłamywać dziecka np., że będą
w szatni i zaraz wrócą, ponieważ dziecko będzie na to czekało. Rodzice nie powinni również przekupywać-nagradzać dziecka za pozostanie w żłobku. Raczej pochwalić za to, że jest takie dzielne.
Niepoprawnym zachowaniem jest porównywanie dziecka do innego czy też zawstydzanie go. Nie będzie to miało efektu mobilizującego a raczej sprawi, ze dziecko poczuje się upokorzone.

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na dobre samopoczucie dziecka
w żłobku jest właściwie dobrana kadra. Opiekunowie powinni być nacechowani życzliwością, pogodą ducha, być osobami, które lubią przebywać z dziećmi i aktywnie spędzać z nimi czas.
Ponadto osoby takie powinny kierować się w pracy sumiennością, konsekwencją, wrażliwością oraz cierpliwością. Właściwie dobrane opiekunki pomogą dziecku w procesie adaptacji, zrozumieją jego potrzeby, wspomogą rozwój oraz dadzą poczucie bezpieczeństwa.

Planowanie zajęć przez opiekunów należy dostosować do potrzeb i możliwości dzieci. Czas pobytu dziecka w żłobku powinny wypełniać różnego rodzaju zabawy oparte na kontakcie
i wzajemnym poznawaniu się. Zajęcia takie przyczyniają się do oswojenia dziecka
z placówką i zintegrowania się z innymi dzieci.

Kolejnym ważnym aspektem jest przestrzeń dla dzieci. Otoczenie powinno sprzyjać rozwojowi dziecka przy czym być dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Ważne jest właściwe miejsce do spożywania posiłków, osobne miejsce do odpoczynku, bezpośrednie
i bezpieczne wyjście na zabezpieczony teren otwarty oraz sala zabaw podzielona na sfery
aktywności.

Na poczucie bezpieczeństwa dziecka w żłobku ma wpływ stały porządek dnia. Przebieg dnia dla dziecka jest przewidywalny tym samym bezpieczny i kontrolowany.

Opiekunowie powinni dbać o przepływ informacji, dzielić się swoimi spostrzeżeniami
z rodzicami. Natomiast rodzice powinni mieć wpływ na funkcjonowanie placówki – ich uwagi, sugestie powinny być brane pod uwagę. Obustronna otwarta komunikacja sprzyja prawidłowej współpracy i jest korzystna dla dobrego funkcjonowania dziecka w żłobku.

Opracowanie: kraina-maluchow.pl

Obiekt umiejscowiony jest w Gminie Raszyn, miejscowość Dawidy pobliżu miejscowości:

  • Nowa Iwiczna, Dzielnica Włochy okolice Okęcia, Dąbrówka, Lesznowola, Pyry, Obrzeże Urysnowa i świadczy opiekę na dziećmi w wieku od 1 – 3 lat.